musisz zobaczyć
  • Loading

Żołnierze złożą przysięgę

Już za niespełna miesiąc swoją pierwszą przysięgę złożą żołnierze 13. batalionu lekkiej piechoty z Łomży. Wydarzenie odbędzie się 3 września na Starym Rynku.

Uroczysta przysięga odbędzie się w samym sercu miasta. W planach jest również defilada i szereg innych atrakcji. - Chcemy wyjść do społeczeństwa. Dla nas to bardzo ważne, aby przysięga odbyła się na terenie miasta. Dzięki temu będziemy mogli się zaprezentować, pokazać, że nowy rodzaj sił zbrojnych rozwija się i wpisuje się w funkcjonowanie Łomży – tłumaczy ppłk Mieczysław Gurgielewicz. - Z oczywistych powodów wpisuje się to w misję Wojsk Obrony Terytorialnej, jaką jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności – dodaje.

Batalion Obrony Terytorialnej ma przede wszystkim służyć ludziom. Bo, oprócz współdziałania z wojskami operacyjnymi, "terytorialsi" będą wspierali lokalną społeczność, m.in. przeciwdziałając powstwaniu klęsk żywiołowych czy zwalczając ich skutki. Jego formowanie rozpoczęło się w maju tego roku. Batalion ma składać się z żołnierzy zawodowych, a także wyszkolonych obywateli – pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz odbywających ćwiczenia rotacyjne (minimum raz w miesiącu). Najpierw jednak wszyscy muszą przejść szkolenie. Te podstawowe, na które powołanych zostało 90 kandydatów bez przeszkolenia wojskowego, rozpocznie się 19 sierpnia. Trwające 16 dni zajęcia zakończy uroczysta przysięga wojskowa na Starym Rynku. Ponad tydzień później do ośmiodniowego szkolenia wyrównawczego przystąpi 80 rezerwistów.

Docelowo 13. batalion lekkiej piechoty ma liczyć ponad siedmiuset żołnierzy. Ochotnicy wciąż mogą zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży przy ul. Polowej 12. Dowódca tworzącego się batalionu ppłk Krzysztof Rabek liczy, że mieszkańcy miasta i regionu będą chętnie zasilali szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Warto dodać, że za wykonywaną służbę otrzymają wynagrodzenie. Jego wysokość uzależniona będzie od posiadanego stopnia. Około 500 zł otrzymają żołnierze korpusu szeregowych. Im wyższy stopień, tym płaca będzie większa.

W ramach batalionu w Łomży utworzonych zostanie 5 kompanii lekkiej piechoty odpowiadających za rejon miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego oraz powiatów: grajewskiego, kolneńskiego i zambrowskiego. Żołnierze 13. batalionu lekkiej piechoty będą stacjonowali w koszarach przy Al. Legionów.