musisz zobaczyć
  • Loading

Skończyłeś 45 lat? PUP ma coś dla Ciebie

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, że od dnia 02-03-2015 przyjmowane są wnioski o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców którzy ukończyli 45 lat.

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( KFS ) jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
Priorytetem ministra na lata 2014 – 2015 jest zapisane w art. 22 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia, wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej. Oznacza to, że środki KFS kierowane do pracodawców korzystających ze wsparcia KFS nie mogą być obecnie adresowane do innej grupy wiekowej.

Druki wniosków do pobrania na stronie http://www.pup.lomza.pl/kat/14/e-dokumenty-do-pobrania/