Ogłoszenia / Różne

Kurs maturalny z matematyki. ONLINE

Telefon
86 215 02 15

OPIS

Kurs maturalny z matematyki. ONLINE

Czas trwania: 45 godzin
Tryb nauczania: Online

Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości, maturzyści z lat ubiegłych pragnący poprawić swój wynik, osoby z tzw. “starą maturą” stacjonarna.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki będą pełnym, systematycznym i kompleksowym powtórzeniem materiału obowiązującego na poziomie podstawowym. Zwrócimy uwagę na najczęstsze problemy, najszybsze i najskuteczniejsze sposoby rozwiązywania zadań.
Każdy uczestnik zajęć nauczy się rozpoznawać nie tylko typowe schematy i algorytmy, jak również zyska mnóstwo wskazówek i gotową bazę pomysłów na rozwiązanie trudniejszych, wymagających zadań. Wytrenujemy poprawne pod względem formalnym opisywanie rozwiązań i wykazywanie zależności.
Kurs maturalny z matematyki. ONLINE

ID: 18665, dodane: 07/04/2021 20:29


Praca
Kierowca C+E
Różne
Kurs - Pierwsza pomoc przedmedyczna. ONLINE