Bezpłatny kurs dla mieszkańców Łomży

„Podnosimy kompetencje opiekunów osób niepełnosprawnych – kurs dla mieszkańców Łomży 2021” - pod taką nazwą Fundacja „Pomóż Im” zrealizuje we wrześniu br. szkolenie, w którym mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie miasta Łomża. Dzięki współfinansowaniu zadania przez Miasto Łomża udział w kursie jest bezpłatny.

R E K L A M A


24-godzinny kurs zostanie poprowadzony w formie ONLINE i dedykowany jest mieszkańcom Łomży. Organizator kieruje go do osób, które na co dzień opiekują się osobami niepełnosprawnymi – dorosłymi lub dziećmi – w szczególności obłożnie chorymi lub osób planujących w najbliższym czasie podjąć się tego zadania. Kurs nie daje kwalifikacji do wykonywania zawodu opiekuna czy asystenta osoby niepełnosprawnej. Jego celem jest ułatwienie członkom rodzin, w których znajduje się osoba chora, sprawowania codziennej opieki nad nią.

- Kurs kierujemy m.in. do tych, którzy mają w swoim otoczeniu osoby chore od urodzenia, po udarach, ciężkim przebiegu Covid, po wypadku, czy osoby starsze cierpiące na wiele schorzeń - informuje Ewa Sadowska, Wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”. - Nasza organizacja od 12 lat prowadzi hospicjum dla dzieci w formie domowej, mamy wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny, pracowników socjalnych, dietetyka i psychologów, którzy chętnie podzielą się z uczestnikami kursu swoją wiedzą
i doświadczeniem
– dodaje. -Chcemy nie tylko przekazać kursantom teorię, ale też pokazać, jak
w praktyce zajmować się osobą niepełnosprawną – dorosłym czy dzieckiem, jak ją pielęgnować, jak wykonywać proste zabiegi, czy podawać leki. Służyć będą temu m.in. filmy instruktażowe, czy prezentacje pielęgniarek i fizjoterapeutów –
kontynuuje E. Sadowska.

Uczestnicy kursu poznają problemy medyczne i etyczne na jakie napotykają opiekunowie osób niepełnosprawnych, przysługujące im uprawnienia i źródła wsparcia w zaopatrzeniu w niezbędny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Poznają psychologiczne aspekty funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, zasady pielęgnacji (m.in. profilaktyka przeciwodleżynowa, codzienne zabiegi higieniczne, postępowanie
z sondą, gastrostomią, inne) i zabiegi usprawniające. Jeden z paneli kursu dotyczyć będzie również zasad i sposobów żywienia osoby niepełnosprawnej.

Kurs zostanie zrealizowany w ciągu 5 dni szkoleniowych, w formie online. Początek zaplanowany jest na 14 września br. Program kursu i informacje o zgłoszeniach na www.pomozim.org.pl. Zgłoszenia można kierować drogą e-mail na adres: kurs@pomozim.org.pl do dnia 2 września 2021.


Organizatorem kursu jest Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Białymstoku. Kontakt do koordynatora projektu: 85 66 22 003 lub 663 350 840.