Bili, kopali, przypalali zapalniczą. Zabrali 1,50zł

Prokuratura Rejonowa w Grajewie nadzoruje śledztwo przeciwko 19-letniemu Kamilowi Ż. oraz 18-letniemu Kacprowi T. podejrzanym o działanie wspólnie i w porozumieniu na szkodę Zbiszka Dz. w ten sposób, że:
- dnia 8 listopada 2022roku dokonali rozboju na w/w używając przemocy w postaci bicia pięściami i kopania po całym ciele, przypalania zapalniczką włosów i ciała doprowadzili go do stanu bezbronności, a następnie zabrali w celu przywłaszczenia buty – pantofle o nieustalonej dotychczas wartości, powodując złamania żeber lewych IX-X-XI-XII z niewielką odma opłucną i odmą podskórną i inne obrażenia, które stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, tj. z art. 280 § 1 k.k.
-dnia 9 listopada dokonali pobicia w/w w ten sposób, że uderzali go pięściami i kopali nogami po całym ciele, przypalali zapalniczką włosy oraz jego ciało, czym spowodowali u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci wylewów krwawych powiek, obu okolic skroniowych, lewej okolicy jarzmowej i szczękowej, rozległego wylewu krwawego prawej kończyny górnej po stronie grzbietowej oraz po stronie dołu łokciowego, wylewu krwawego po stronie grzbietowej lewej kończyny górnej, rozległej odmy podskórnej lewej połowy klatki piersiowej, licznych nieregularnych występujących w różnych miejscach ciała rumieni skóry z jej ubytkami (oparzeniami), powierzchniowej rany ciętej na przedniej górnej powierzchni uda o długości 10 cm, załamania łuski lewej kości ciemieniowej, niewielkiego krwawienia śródczaszkowego, złamania żeber lewych IX-X-XI-XII z niewielką odmą opłucną i odmą podskórną, które to obrażenia stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realne zagrażającej życiu, tj. o czyn z art. 158 § 2 k.k.
- dnia 9 listopada 2022 roku dokonali rozboju na w/w w ten sposób, że używając przemocy w postaci bicia pięściami i kopania po całym ciele, przyduszania, przypalania zapalniczką ciała, włosów i odzieży oraz grożąc zabójstwem doprowadzili go do stanu bezbronności, a następnie zabrali w celu przywłaszczenia parę skórzanych trzewików o wartości nie mniejszej niż 100 złotych oraz pieniędzy w kwocie 1,50 złotych powodując złamania żeber lewych IX-X-XI-XII z niewielką odmą opłucną i odmą podskórną i inne obrażenia, które stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, tj. z art. 280 § 1 k.k.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Grajewie zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.