S61: wady nawierzchni betonowej. Ograniczenia do 70 km/h

W ramach corocznego przeglądu gwarancyjnego drogi ekspresowej S61 na odcinku Kolno - Stawiski stwierdzono wady nawierzchni betonowej wymagające weryfikacji. GDDKiA wspólnie z wykonawcą prowadzą szczegółowe badania techniczne. Sondowanie, odwierty i pomiary pozwolą znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy. Prace w ramach napraw doraźnych już się rozpoczęły i będą kontynuowane równolegle z prowadzonymi badaniami. Wszystko po to, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców.

R E K L A M A


Uwaga na czasową zmianę oznakowania

Od 30 listopada do co najmniej 2 grudnia br., ze względu na prowadzenie badań bezpośrednio na jezdni, zmieniona zostanie organizacja ruchu. Zakłada ona czasowe zwężenie drogi ze względu na naprzemienne zamykanie pasów ruchu - najpierw na jednej jezdni, a potem - tak samo - na drugiej. W związku z tym ograniczona zostanie również dopuszczalna prędkość - do 70 km/h. Utrudnienia obowiązywać będą na ok. pięciokilometrowym odcinku w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych Górki Wschód (od węzła Kolno w kierunku Stawisk i Szczuczyna).

Nieprawidłowy stan nawierzchni

Fragment drogi ekspresowej S61 Kolno - Stawiski został oddany do ruchu w lecie ubiegłego roku, po dwóch latach realizacji. Ma ponad 16 km długości. Gwarancja obejmuje 10 lat, począwszy od czerwca 2021 r.

Wady pojawiły się na przeszło kilometrowym odcinku nawierzchni jezdni prawej (kierunek Szczuczyn) w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych Górki Wschód. Podobną sytuację, tyle, że na krótszym fragmencie, stwierdziliśmy w tym samym rejonie na jezdni lewej (kierunek Łomża).

Stan nawierzchni jest stale monitorowany.

Działania w ramach gwarancji

Po przeprowadzeniu badań i stwierdzeniu przyczyn nieprawidłowego stanu nawierzchni, przyjęty zostanie program naprawczy. Działania naprawcze wykonane zostaną w ramach gwarancji.