USIŁOWANIE ZABÓJSTWA

Prokuratura Rejonowa w Łomży prowadzi śledztwo przeciwko Teresie B, podejrzanej o to, że dnia 7 kwietnia 2024 roku usiłowała z zamiarem umyślnym bezpośrednim dokonać zabójstwa swojego syna w ten sposób, że podczas awantury ugodziła go nożem w klatkę piersiową powodując u niego obrażenia ciała, które stanowiły chorobę realnie zagrażającą życiu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na udzieloną pomoc medyczną. Czyn ten kwalifikowany jest z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Łomży zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.