Bezpłatne szkolenia w Centrum Integracji Społecznej - w kwietniu kolejny nabór [VIDEO]

Siedemset osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, może skorzystać z usług reintegracji społeczno - zawodowej świadczonej przez Centrum Integracji Społecznej.

R E K L A M A


- w chwili obecnej została zrekrutowana grupa 180 osób na terenie całego obszaru, na którym jest realizowany projekt. Na terenie Miasta Łomża jest to grupa 40 osób. Osoby te mogą liczyć na świadczenia skutkujące zaktywizowaniem społecznym – mówi z-ca Prezydenta Andrzej Stypułkowski.

Liderem projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” jest Miasto Łomża, a jego partnerami są powiaty: łomżyński, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski, gmina Boćki oraz Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Projekt partnerski „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Jego wartość to 25.263.917,80 zł, zaś przyznane dofinansowanie wynosi 19.999.079,80 zł. Celem głównym jest zwiększenie do 31 marca 2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez usługi reintegracji społeczno-zawodowej świadczonej przez CIS: uzyskanie zatrudnienia przez min. 25% osób i podjęcie aktywności społecznej przez min. 34% osób.

Realizacja projektu polega na utworzeniu Centrum lub Oddziału Centrum Integracji Społecznej na terenie jednostek samorządu terytorialnego partnerów oraz lidera, a następnie prowadzeniu aktywnych działań dla łącznie 400 kobiet i 300 mężczyzn. Na terenie siedmiu partnerów projektu powstaną Centra Integracji Społecznej. Samorządy otrzymają ok. 2 mln zł na doposażenie placówek oraz ich bieżącą działalność. Wsparciem objęty został także już istniejący CIS w Łomży. Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie psychologa, który poprzez wywiad psychologiczny rozpozna ich preferencje zawodowe, pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego.

Bezpłatne szkolenia w Centrum Integracji Społecznej

Bezpłatne szkolenia w Centrum Integracji Społecznej

Posted by XLomza.pl - Informacje w formacie XL - Łomża on Tuesday, January 7, 2020

Więcej informacji o kolejnym naborze do projektu znajdziecie w materiale video powyżej.

Komentarze

  • fgh

    • 3 lat(a) temu
    Stypa działasz brawo